Asociace komunitních madací v ČR

Online casino slots at https://slotsdad.com/. Best live casinos reviews https://livedealercasino.online/.

Členská základna

AKN se vnitřně člení na dvě organizační části. První část, „nadační“, tvoří nadace nebo nadační fondy přihlášené ke komunitnímu zaměření činnosti. Druhou část, „podpůrnou“, tvoří subjekty, které se různými způsoby podílejí na šíření a podpoře myšlenky působení komunitních nadací.

Podpůrná část

Postup přijímání nových členů

  • Nadační část

I.

Zájemci o členství v A.K.N. – občanském sdružení (dále jen AKN) z řad nadací a nadačních fondů, kteří splní níže vyjmenované podmínky mohou požádat o členství, a to zasláním dopisu k rukám předsedy AKN s těmito přílohami:

1. Souhlas správní rady nadace/nadačního fondu se základními dokumenty AKN, jmenovitě:

2. Popis vlastní činnosti a výhled, podle kterého je zřejmé, jak daný žadatel naplňuje a hodlá naplňovat ducha těchto dokumentů, schválený správní radou.

II.

Po obdržení žádosti o členství od nadace/nadačního fondu rozešle předseda AKN neprodleně informaci o tom všem členům, ti mají 1 měsíc na to, aby vyjádřili svoje názory na přijetí daného žadatele a případné připomínky.

III.

Pro následné hlasování o přijetí nového člena se použije běžný postup přijímání rozhodnutí podle stanov sdružení. 

  • Podpůrná část 

I.

Zájemci o členství v A.K.N. – občanském sdružení (dále jen AKN) z řad podpůrných subjektů, kteří splní níže vyjmenované podmínky mohou požádat o členství, a to zasláním dopisu k rukám předsedy AKN s těmito přílohami:

1. Souhlas nejvyššího orgánu se základními dokumenty AKN, jmenovitě:

2. Doklady o tom, že daný subjekt je aktivní v tématice práce komunitních nadací, jejich podpory, podpory vzniku nových komunitních nadací atd.

3. Popis vlastní činnosti a výhled, podle kterého je zřejmé, jak daný žadatel naplňuje a hodlá naplňovat svoji roli v rámci AKN.

II.

Po obdržení žádosti o členství od podpůrného subjektu rozešle předseda AKN neprodleně informaci o tom všem členům, ti mají 1 měsíc na to, aby vyjádřili svoje názory na přijetí daného žadatele a případné připomínky.

III.

Pro následné hlasování o přijetí nového člena se použije běžný postup přijímání rozhodnutí podle stanov sdružení.

Aktuality

Kdo je lídr a proč lídry podporovat? Kdo o to má zájem a jak to chce dělat a dělá? Kde se myšlenka...>>> více

Jaká byla role komunitních nadací v budování občanské společnosti v posledních 25 letech? Jaké mají...>>> více


copyright A.K.N. 2013, NorthHUB - prostor pro vaše projekty